ZASADY KORZYSTANIA Z NOCLEGÓW W DOMU PRACY TWÓRCZEJ„SZTUKATERIA” w Szczecinie przy ul. Śląskiej 4

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz korzystania z obiektu SZTUKAteria przy ul. Śląskiej 4, który należy do Akademii Sztuki w Szczecinie.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu w całości.

3. Każdorazowo przy zameldowaniu prosimy o okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem, podanie niezbędnych danych: imię i nazwisko gości, aktualny adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 10:00.

5. W celu przedłużenia doby hotelowej prosimy o kontakt z recepcją; przedłużenie doby hotelowej powyżej 2 godz. jest płatne jak za ½ doby hotelowej. 

6. Przy każdorazowym opuszczaniu obiektu prosimy o pozostawienie kluczy w recepcji.

7. W pokojach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00; prosimy Państwa o zachowanie, które nie zakłóca pobytu innym gościom. 

8. Ze względów bezpieczeństwa, obiekt jest zamykany na noc; jeżeli planujecie Państwo późny przyjazd lub powrót do pokoju, prosimy o kontakt pod nr tel: 664 080 233.

9. Zaliczkę za 1-szą dobę hotelową należy uiścić przed przyjazdem; w razie anulacji rezerwacji opłata nie podlega zwrotowi.

10. Hasło dostępu do WiFi: +sztukahot+

11. Goście odwiedzający Państwa, mogą przebywać w pokoju do godz. 22:00 lub dłużej w przypadku opłacenia pobytu.

12. W przypadku niezgłoszenia dodatkowej osoby, która korzysta z noclegu w obiekcie, będziecie Państwo obciążeni opłatą zgodną z obowiązującym cennikiem.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hostelowego (wyjątek stanowią: zasilacz ładowania telefonu komórkowego, komputer przenośny, elektryczna golarka, suszarka do włosów);

14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub koszty związane z dodatkowym sprzątaniem pokoju .

15. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia, w przypadku naruszenia tego zakazu, gość będzie obciążony kosztem ozonowania pokoju i wyłączeniem pokoju z eksploatacji w wysokości 300 zł.

16. W przypadku naruszenia postanowień Zasad korzystania z noclegów, możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza.

17. Wszelkie pytania, uwagi, sugestie, prosimy przekazywać bezpośrednio pracownikom recepcji SZTUKAterii lub na adres: recepcja@sztuka.teria.eu